Scheiding

scheiden

Als u gaat scheiden heeft uw ex-partner in beginsel recht op dat deel van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tijdens de periode dat u samen was en op het partnerpensioen dat u tot het moment van scheiding heeft opgebouwd.

Conversie van het pensioen
U kunt afspreken dat u en uw ex-partner beiden een zelfstandig ouderdomspensioen krijgen. Dit noemen we conversie van het ouderdomspensioen. Daar zal ook het bijzonder partnerpensioen bij worden betrokken. Als na conversie uw ex-partner overlijdt, betekent dit dat dat deel van het verevende ouderdomspensioen definitief komt te vervallen. Mocht u eerder komen te overlijden dan uw ex-partner, dan behoudt hij of zij het verevende ouderdomspensioen. Het bijzonder partnerpensioen is reeds door de conversie komen te vervallen.

Een aanvraag tot verevening dan wel conversie kunt u tot twee jaar na de scheidingsdatum bij het pensioenfonds indienen. Een keuze voor conversie of voor een andere verdeling dan de standaard verevening is overigens alleen geldig als uw pensioenfonds daarmee ook akkoord gaat. Het formulier voor die aanvraag is verkrijgbaar bij de grotere postkantoren, Postbus 51 of via uw scheidingsadvocaat.

Verevening van het ouderdomspensioen
Degene met wie u gehuwd bent geweest of met wie u een bij de burgerlijke stand geregistreerd partnerschap bent aangegaan, heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens de periode van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap. Het kan overigens ook zijn dat u in de huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden of in het scheidingsconvenant een andere verdeling heeft afgesproken of heeft afgesproken dat er geen verdeling zal plaatsvinden. Het verdelen van het ouderdomspensioen noemen we verevening. IN geval van verevening ontvangen zowel u als uw ex-partner een opgave van het ouderdomspensioen na scheiding. Indien u kom te overlijden vóór uw ex-partner, dan ontvangt uw ex-partner geen ouderdomspensioen, maar wel een bijzonder partnerpensioen. Indien uw ex-partner eerder overlijdt dan uzelf, wordt het ouderdomspensioen weer aan u uitgekeerd. Overigens wordt het ouderdomspensioen ook verevend bij scheiding van tafel en bed. Er vindt geen verevening plaats bij beëindiging van het ongehuwd samenwonen, indien de beëindigingsvoorwaarden niet in een samenlevingscontract zijn opgenomen.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.