Pensioenuitkering

mijnpensioenoverzicht

Ieder jaar krijgt u van het pensioenfonds een overzicht van uw pensioenopbouw. In dit overzicht staat hoeveel pensioen u kunt verwachten wanneer u 68 jaar bent en wat u tot dan toe aan pensioen heeft opgebouwd.
Wanneer u met pensioen gaat, krijgt u een opgave van de hoogte van uw ouderdomspensioen en, als dat op u van toepassing is, uw partnerpensioen. Hierop kunt u aflezen wat u maandelijks aan pensioen gaat ontvangen. Bij pensioeningang betaalt het pensioenfonds dit bedrag maandelijks aan u uit. Het zijn bruto bedragen.

Op uw pensioenuitkering moeten nog loonheffing (belasting) en een premie voor de Zorgverzekeringswet worden ingehouden. Het pensioenfonds houdt dit al op uw ouderdomspensioen in, voordat het aan u wordt uitbetaald. Elk jaar krijgt u een opgave waarop precies staat hoeveel pensioen het pensioenfonds al aan u heeft uitgekeerd en wat daarop aan loonheffing en premie Zorgverzekeringswet is ingehouden.

Op het moment dat het ouderdomspensioen ingaat, heeft uw ex-partner recht op uitbetaling van zijn of haar deel van het verevende ouderdomspensioen. Het pensioenfonds keert dit deel rechtstreeks uit aan uw ex-partner. Als uw ex-partner overlijdt, maakt het pensioenfonds het gehele ouderdomspensioen weer alleen aan u over.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.