Partnerpensioen en Wezenpensioen

partner en wezenpensioen opbouw

Uw pensioenregeling bevat ook een partnerpensioen en wezenpensioen.

Partnerpensioen

Het partnerpensioen is inkomen voor uw partner als u komt te overlijden. Het partnerpensioen bedraagt 50% van het door u opgebouwde ouderdomspensioen. Als u echter overlijdt tijdens het dienstverband, dan wordt het opgebouwde ouderdomspensioen opgehoogd tot het niveau dat u zou hebben opgebouwd als u tot uw pensioenleeftijd zou hebben gewerkt. Uw partner ontvangt dan vanaf de overlijdensdatum tot en met de dag waarop uw partner zelf komt te overlijden een uitkering van 50% van dat ouderdomspensioen. Daarnaast wordt er voor actieve deelnemers een tijdelijke partnerpensioen aan partners uitgekeerd (tot ? 65 jaar of aow-leeftijd). Dit is 10% van het laatst vastgestelde pensioensalaris.

De volgende personen worden als partner beschouwd:

  • Degene met wie u gehuwd bent.
  • Degene met wie u bij de burgerlijke stand een geregistreerd partnerschap bent aangegaan.
  • Degene met wie u ongehuwd samenwoont indien u een samenlevingscontract aan het bestuur van het pensioenfonds heeft overhandigd, waarin de afspraken inzake pensioenen zijn vastgelegd.

Wezenpensioen

Het wezenpensioen bedraagt 14% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Als u echter overlijdt tijdens het dienstverband, dan is het 14% van het OP dat u bereikt zou hebben als u tot uw pensioenleeftijd gewerkt zou hebben.
Het wezenpensioen wordt in beginsel alleen uitgekeerd aan kinderen tot de leeftijd van 18 jaar. Oudere kinderen die nog studeren, ontvangen zo lang zij studeren een uitkering tot de leeftijd van 27 jaar.

Partner-, wezen- en arbeidsongeschiktheidspensioen voor aspirant deelnemers.
Als u de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt, maar u heeft wel een geregistreerde partner, dan bent u aspirant-deelnemer. Als u als aspirant-deelnemer komt te overlijden, heeft uw partner en/of uw kinderen recht op partner- en/of wezenpensioen. Bij arbeidsongeschiktheid kunt u onder voorwaarden recht hebben op een arbeidsongeschiktheidspensioen.
U bouwt nog geen ouderdomspensioen op. Zodra u de leeftijd van 21 jaar bereikt, wordt u deelnemer aan de pensioenregeling en gaat u ook ouderdomspensioen opbouwen.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.