Ouderdomspensioen

ouderdomspensioen 67

Vanaf het moment dat u gaat deelnemen aan de pensioenregeling gaat u ouderdomspensioen opbouwen. U gaat deelnemen aan de regeling vanaf de datum dat u in dienst bent getreden bij Fresenius HemoCare Netherlands B.V., onder de voorwaarde dat u 21 jaar of ouder bent. Bent u nog geen 21 jaar, maar heeft u wel een geregistreerde partner, dan wordt u eerst aspirant-deelnemer. U blijft deelnemer totdat u met pensioen gaat of eerder uit dienst treedt. Indien u arbeidsongeschikt wordt, blijft u onder voorwaarden deelnemer zolang u recht heeft op premievrije voortzetting van pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid.
Hoeveel bedraagt het ouderdomspensioen?
De pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst in de vorm van een middelloonregeling. De hoogte van uw ouderdomspensioen staat niet vast op het moment dat u hiervoor gaat opbouwen. Het is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Hoeveel procent er jaarlijks aan pensioen wordt opgebouwd;
  • Het aantal jaren dat u deelneemt aan de pensioenregeling;
  • De hoogte van uw pensioengrondslag tijdens de deelname aan de pensioenregeling;
  • Toeslagen (ook wel indexering genoemd).

Naast het pensioen ontvangt u op een door de overheid vastgesteld moment ook AOW-uitkering. De Sociale Verzekeringsbank berekend de hoogte van uw AOW-uitkering. Het pensioen is een aanvulling op deze basisuitkering. In de berekening kunt u dit terugzien, doordat er rekening wordt gehouden met een zogenaamde franchise. Dit is het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt, omdat u al AOW krijgt van de overheid. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast. De actuele AOW-uitkeringen kunt u vinden op www.svb.nl

U kunt via de website www.mijnpensioenoverzicht.nl uw pensioengegevens nazien. U dient hiervoor in te loggen met uw DigiD-code.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.