Stichting Pensioenfonds Fresenius Nederland

Laatste bericht: 3 november 2020

Dekkingsgraad

 Stand per 1 september 2020

 

Actuele dekkingsgraad :                                                                                    115,4 %

Beleidsdekkingsgraad  (gemiddelde over de afgelopen 12 maanden):             113,9 %

 

Actuele dekkingsgraad: De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen. Is de dekkingsgraad 100%, dan hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiele situatie. De actuele dekkingsgraad is een momentopname: deze geeft de financiele situatie op dit moment weer.

Voor besluiten moeten we gebruik maken van de beleidsdekkingsgraad: de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad bepaalt bijvoorbeeld of we de pensioenen kunnen verhogen.

 

Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht om financiele buffers te hebben: extra geld voor tijden dat het financieel slechter gaat. Wettelijk is bijvoorbeeld bepaald dat de beleidsdekkingsgraad niet langer dan 5 jaren onder de 104.2% mag liggen. Is de beleidsdekkingsgraad langer dan 5 jaren onder de 104.2%? Dan moeten we de pensioenen verlagen. Een eventuele verlaging mag over maximaal 10 jaar gespreid worden, zodat uw pensioen niet plotseling fors lager wordt. 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.