Keuzemogelijkheden bij pensionering

keuze

Omzetten van ouderdomspensioen in partnerpensioen.

Als u met pensioen gaat, kunt u er ook voor kiezen om een deel van uw ouderdomspensioen te gebruiken om een hoger partnerpensioen te krijgen. Na het omzetten van uw ouderdomspensioen in partnerpensioen mag uw partnerpensioen niet hoger zijn dan 70% van het verlaagde ouderdomspensioen. Meer hierover kunt u lezen in het pensioenreglement.

Omzetten van partnerpensioen in ouderdomspensioen.

Als u met pensioen gaat, kunt u er ook voor kiezen om een deel van uw volledige partnerpensioen om te zetten in ouderdomspensioen. Nadat u een dergelijk verzoek heeft gedaan, houdt u geen of een lager partnerpensioen over. Daarom kunt u deze keuze alleen maken als uw partner daarmee akkoord gaat. Zie verder het pensioenreglement.

Omzetten van ouderdomspensioen in partnerpensioen.
Als u met pensioen gaat, kunt u er ook voor kiezen om een deel van uw ouderdomspensioen te gebruiken om een hoger partnerpensioen te krijgen. Na het omzetten van uw ouderdomspensioen in partnerpensioen mag uw partnerpensioen niet hoger zijn dan 70% van het verlaagde ouderdomspensioen. Meer hierover kunt u lezen in het pensioenreglement.

Omzetten van partnerpensioen in ouderdomspensioen.
Als u met pensioen gaat, kunt u er ook voor kiezen om een deel van uw volledige partnerpensioen om te zetten in ouderdomspensioen. Nadat u een dergelijk verzoek heeft gedaan, houdt u geen of een lager partnerpensioen over. Daarom kunt u deze keuze alleen maken als uw partner daarmee akkoord gaat. Zie verder het pensioenreglement.

Waardeoverdracht
Of het verstandig is om waarde over te dragen, is moeilijk te zeggen. Een praktisch voordeel van waardeoverdracht is dat al uw pensioenaanspraken bij dezelfde pensioenuitvoerder worden ondergebracht. Dit is voor uzelf overzichtelijker en u krijgt te zijner tijd maar van één pensioenuitvoerder pensioen uitbetaald.

Wanneer moet ik de waardeoverdracht aanvragen.
Als u uw pensioen dat u heeft opgebouwd bij uw vorige werkgever wilt overdragen, moet u binnen zes maanden nadat u bent gaan deelnemen aan de nieuwe pensioenregeling bij de nieuwe pensioenuitvoerder een verzoek tot waardeoverdracht indienen. Op dat moment zal de procedure tot waardeoverdracht in gang gezet worden. Uw nieuwe pensioenuitvoerder vraagt een opgave op van uw opgebouwde pensioenaanspraken bij de oude pensioenuitvoerder. Aan de hand daarvan zal de nieuwe pensioenuitvoerder u een offerte voor de waardeoverdracht toesturen. Als u hiermee akkoord gaat, wordt de waarde-overdracht afgerond. Waardeoverdracht is onder voorbehoud dat de dekkingsgraad van betrokken pensioenregelingen 100% is.

Klachten
Als u het niet eens bent met de manier waarop de statuten of het pensioenreglement worden toegepast, kunt u een klacht indien bij het bestuur van het pensioenfonds. In het klachtenreglement staat beschreven hoe deze klachtenprocedure werkt. U kunt het klachtenreglement opvragen bij het pensioenfonds.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.