Stichting Pensioenfonds Fresenius Nederland

Hoe is uw pensioen geregeld?

Vanaf 15 september 2020 zijn alle pensioenrechten met een collectieve waardeoverdracht overgeheveld naar Stichting Algemeen Pensioenfonds Nederland (STAP) kring 2. U kunt ook terecht bij STAP. Voor meer informatie bezoek de website: https://www.stappensioen.nl of neem telefonisch contact op telefoonnummer: 050- 5827935 of per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Iedereen is persoonlijk geïnformeerd over de collectieve waardeoverdracht. In de maand december 2020 ontvangt u een stop brief van met de nieuwe pensioenrechten en van STAP een start brief met de nieuwe rechten. 

Stichting Pensioenfonds Fresenius Nederland was per 1 juli 2019 een gesloten fonds. U bouwt dus geen pensioen meer op via dit fonds. Alle informatie die te vinden is op deze website dient als naslag werk en geeft niet de actuele situatie weer. 

In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u krijgt als u deelnemer bent van onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Voor een uitleg over mijnpensioenoverzicht.nl zie:  uitleg mijn pensioenoverzicht

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. Klik op de iconen of de tekst ‘meer informatie’ om naar laag 2 te gaan. Daarin vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 documenten met juridische en beleidsmatige informatie van ons pensioenfonds.

spaarpot

Het Pensioen 1-2-3 behandelt de pensioenregeling volgens het huidige pensioenreglement 2015. Als voor u een eerder reglement van toepassing is, dan kunt u dat vinden op een pagina met downloads van fondsdocumenten. Klik hier om naar die pagina te gaan.

Inhoud Pensioen 1-2-3

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

ouderdomspensioen 67
Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen.

partner en wezenpensioen opbouw
Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw (pleeg)kinderen (tot de leeftijd van 18 jaren) wezenpensioen.

arbeidsongeschiktheidspensioen
Wordt u arbeidsongeschikt? Dan kunt u recht hebben op een aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (IVA/WIA). Deze aanvulling noemen we invaliditeitspensioen.


Als u tijdens uw dienstverband arbeidsongeschikt wordt, blijft u voor het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent pensioen opbouwen. U hoeft over dat gedeelte ook geen premie meer te betalen. Bij een invaliditeit van meer dan 65% volgt premievrijstelling.

reglement
Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Lees dan het pensioenreglement.

Naar boven

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

 

Naar boven

Hoe bouwt u pensioen op?

drie pijlers
U bouwt op drie manieren pensioen op:
A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
B. Pensioen bij de Stichting Pensioenfonds Fresenius Nederland. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever. De hoogte van dit pensioen vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

 

opbouw

Stichting Pensioenfonds Fresenius Nederland is per 01-07-2019 een gesloten fonds u bouwt dus geen pensioen meer op via dit fonds.

premieverdeling beide 67
Stichting Pensioenfonds Fresenius Nederland is per 01-07-2019 een gesloten fonds u bouwt dus geen pensioen meer op via dit fonds.

Naar boven

Welke keuzes heeft u zelf?


Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

ruilen ouderdoms partner 67
Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op het moment van pensioneren.

ruilen partner ouderdom 67
Wilt u het partnerpensioen (voor uw partner), of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan op het moment van pensioneren.

hoog laag laag hoog 67
Wilt u beginnen met een hoger pensioen? Dat kan op het moment dat uw pensioen ingaat.

Naar boven

Hoe zeker is uw pensioen?

uitkeringszekerheid risico

De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf het moment dat uw pensioen opbouw start tot uw laatste pensioenbetaling kan wel 80 jaar zitten. In zo'n periode verandert de wereld waardoor er risico's kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico's leiden mogelijk tot een tekort.

SPFN probeert voorbereid te zijn op de risico's die uw pensioen kunnen bedreigen. In het verleden is dat niet altijd goed gegaan. Bijvoorbeeld door de snelle stijging van de levensverwachting. Die stijging is namelijk groter dan waarmee we rekening hebben gehouden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. We moeten dan meer geld hebben dan waar we eerder op rekenden.

De rente beinvloedt de waarde van pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen betalen. Hoe lager de rente, hoe meer geld SPFN in kas moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente over een lange periode laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duurder.

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt SPFN ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. 

waardevast
Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie. Het bestuur besluit jaarlijks of een indexatie wordt verleend, rekening houdend met de financiële positie van het pensioenfonds. Uw pensioenfonds heeft geen uitgewerkt plan om uw pensioenuitkering/opgebouwde pensioen jaarlijks te verhogen.
Voor de actieven is het pensioen per 1 januari 2020 met 1,14% verhoogd.
Voor de inactieven is het pensioen per 1 januari 2019 met 1,14% verhoogd. 

De verhoging van de afgelopen drie jaar kunt u onder laag 3 in de bijlage vinden.

tekort
Als we een tekort hebben, nemen we − indien nodig − één of twee van deze maatregelen:

  • Uw pensioen groeit niet mee met de stijging van de prijzen, gebaseerd op wettelijke regelingen en berekeningen.
  • Uw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval, gebaseerd op wettelijke regelingen en berekeningen.

opbouw
Lees hier hoe Stichting Pensioenfonds Fresenius Nederland er financieel voor staat.

Naar boven

Welke kosten maken wij?

kosten
Stichting Pensioenfonds Fresenius Nederland maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren, deze kosten worden (met een bepaald plafond) betaald door de werkgever:

  • Kosten voor de administratie.
  • Kosten om het vermogen te beheren.

Naar boven

Wanneer moet u in actie komen?

waardeoverdracht
Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder, binnen 6 maanden na indiensttreding bij de nieuwe werkgever dient u dit te melden bij de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever.

arbeidsongeschiktheidspensioen
Als u arbeidsongeschikt wordt.

samenwonen trouwen
Als u gaat samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

scheiden
Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.

buitenland
Als u verhuist naar het buitenland.

conversie
Als u minder gaat werken/verdienen.

werkloos
Als u werkloos wordt.

verlof
Als u tussentijds met verlof gaat.

extra pensioen
Als u uw pensioen wilt verbeteren.

mijnpensioenoverzicht
Als u het pensioenoverzicht ontvangt.

keuze
Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid.

keuze
Als u meer wilt weten over uw persoonlijke pensioen bij de Stichting Pensioenfonds Fresenius Nederland.
Via www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u meer informatie over al uw opgebouwde pensioenen inclusief AOW.

vragen
Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten.

Meer weten? Klik op de iconen voor laag 2 van Pensioen 1-2-3.

Naar boven

Copyright © 2016. All Rights Reserved.