Arbeidsongeschiktheid

arbeidsongeschiktheidspensioen

De opbouw van uw pensioen verandert als u arbeidsongeschikt wordt. Vanaf het moment dat u een zogenaamde WIA-uitkering ontvangt, heeft u recht op premievrije voortzetting van de pensioenopbouw. Dat houdt in dat u geen premie meer hoeft te betalen voor uw pensioenopbouw indien u 65-100% arbeidsongeschikt bent. Het kan zijn dat u nog wel gedeeltelijk premie moet betalen, als u behalve dat u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, ook gedeeltelijk werknemer blijft.

Het UWV stelt u arbeidsongeschiktheidspercentage vast. Op basis van dit percentage wordt bepaald in welke mate de pensioenopbouw premievrij wordt voortgezet. U blijft daarom deelnemer aan de pensioenregeling indien en voor zover u recht heeft op voortzetting van de pensioenopbouw.

Pensioengevend jaarsalaris boven WIA-uitkeringsgrens

Als uw pensioengevend jaarsalaris hoger is dan WIA-uitkeringsgrens, heeft u recht op (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit geldt zolang u een WIA-uitkering ontvangt
De WIA-uitkeringsgrens voor 2018 is € 54.616,86.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.