Stichting Pensioenfonds Fresenius Nederland

Verevening van het ouderdomspensioen

partner en wezenpensioen opbouw

Degene met wie u gehuwd bent geweest of met wie u een bij de burgerlijke stand geregistreerd partnerschap bent aangegaan, heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens de periode van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap. Het kan overigens ook zijn dat u in de huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden of in het scheidingsconvenant een andere verdeling heeft afgesproken of heeft afgesproken dat er geen verdeling zal plaatsvinden. Het verdelen van het ouderdomspensioen noemen we verevening. IN geval van verevening ontvangen zowel u als uw ex-partner een opgave van het ouderdomspensioen na scheiding. Indien u kom te overlijden vóór uw ex-partner, dan ontvangt uw ex-partner geen ouderdomspensioen, maar wel een bijzonder partnerpensioen. Indien uw ex-partner eerder overlijdt dan uzelf, wordt het ouderdomspensioen weer aan u uitgekeerd. Overigens wordt het ouderdomspensioen ook verevend bij scheiding van tafel en bed. Er vindt geen verevening plaats bij beëindiging van het ongehuwd samenwonen, indien de beëindigingsvoorwaarden niet in een samenlevingscontract zijn opgenomen.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.